Aktuāli

SIA „BALTMA” 2018.gada 23.jūlijā ir noslēdzis līgumu Nr. 04-911/2.4.4.6/18/129 ar Valmieras pilsētas pašvaldību par finansējuma piešķiršanu Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”. Vairāk informācijas: http://developvalmiera.lv/zile/