Ražotne un ofiss
Kauguru ielā 13, Valmiera, LV-4201, Latvija
Tālrunis: +371 64207220
Fakss: +371 64207221
GSM: +371 29229116
E-pasts: info@baltma.lv

SIA BALTMA rekvizīti
Reģ. Nr.: 44103037582
PVN Reģ. Nr.: LV44103037582
Banka: AS "SEB banka"
SWIFT: UNLALV2X
Konts (LVL): LV30UNLA0050007204210
Konts (EUR): LV78UNLA0050007308494

SIA BALTMA
Kauguru iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija
Tālr: +371 64207220, Mob +371 29229116
Fakss: +371 64207221
info@baltma.lv